Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

SunAndRain
20:29
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie. Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
Reposted fromisabells isabells
SunAndRain
20:24

May 23 2015

SunAndRain
22:14
Brakuje mi Ciebie. Ale to nie jest tak, że nie daję sobie rady. Brakuje mi również wielu innych rzeczy. Można znieść w życiu naprawdę wiele, dlatego nie powiem, że płaczę po nocach i nie mogę jeść. Nie będę pisała, że brak mi powietrza, a życie nie ma sensu. To nie ważne. Ważne było to, że RAZEM MOGLIŚMY BYĆ NIEZWYKLI. WOLAŁEŚ ZWYCZAJNOŚĆ.
— razem mogliśmy być niezwykli...
SunAndRain
22:12
SunAndRain
22:12
Bo najczęściej próbujemy zapomnieć o kimś, kogo tak naprawdę chcemy pamiętać.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasentymentalna sentymentalna

May 19 2015

SunAndRain
18:21
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to nie magia?

April 13 2015

19:19
5128 d818
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes viathe-devil the-devil
SunAndRain
19:19
3080 9ed4
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viathe-devil the-devil
19:16
4920 0e05 500
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes viathe-devil the-devil

April 09 2015

SunAndRain
19:44
7820 9347
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viacute-guy cute-guy
SunAndRain
19:42
8128 45a4
Reposted fromrisky risky viacute-guy cute-guy
SunAndRain
19:37
6296 4336 500
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viacute-guy cute-guy

March 27 2015

SunAndRain
09:30
Lecz żadna kołdra nie da tyle ciepła, co druga osoba obok.
— HuczuHucz - Gdzie wasze ciała porzucone
Reposted fromnowisgoog nowisgoog viasavemebaby savemebaby
SunAndRain
09:28
Szczęście przyciąga szczęście.
Reposted fromciociaebi ciociaebi viasavemebaby savemebaby
SunAndRain
09:27
3922 74e7
Reposted fromincentive incentive viasavemebaby savemebaby

March 24 2015

13:02
3981 9361
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
13:01
6401 e0ff
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
13:00
9977 ae3d 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
13:00
9924 73ef
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin

March 18 2015

SunAndRain
20:51
nie warto tęsknić za kimś, co do kogo nie mamy pewności, że śpi tej nocy samotnie.
Reposted frommetju metju viaCOCOwhatever COCOwhatever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl